Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tăng cường hiệu quả giáo dục quốc phòng-an ninh         

; đăng: 18:14, 20/03/2018; công bố ngày: 00:00, 20/03/2018; truy cập 502 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Ban CHQS quận Tây Hồ phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) quận nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN; chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP- AN phường hoạt động thực sự hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ quận vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế.

 

 

Giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ.


Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Ban CHQS quận luôn chủ động  tham mưu với Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai cho các cấp cơ sở; kiện toàn Hội động giáo dục QP-AN cấp quận và phường theo đúng quy định; rà soát nắm chắc các đối tượng 2,3,4 thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

 

Trong năm 2017, chúng tôi cử 13 đồng chí cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức theo đúng kế hoạch; tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN quận tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4, gồm 22 đồng chí. do quận quản lý; chỉ đạo các phường mở 8 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4, quân số 1.050 đồng chí; chỉ đạo, theo dõi các trường THPT, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thực hiện công tác giáo dục QP-AN theo nội dung, chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, đảm bảo đúng kế hoạch.


Cùng với đó, Ban CHQS quận còn phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân bằng các biện pháp như: Qua phương tiện thông tin đại chúng, lễ hội truyền thống, ngày hội giao quân, các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; tuyên truyền cổ động trên đường phố bằng băng rôn, khẩu hiệu; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN, gắn với các cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, cụm dân cư, tổ dân phố văn hóa, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội... làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.


Để nâng cao kiến thức QP-AN cho cán bộ cơ sở và cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), trong năm, Ban CHQS quận chú trọng chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 2 phường: Xuân La, Bưởi đạt kết quả tốt. Trong các đợt huấn luyện, hội thi, hội thao, tiến hành lồng ghép nội dung tuyên truyền về QP-AN…Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật với huấn luyện quân sự, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV, làm hạt nhân cho công tác giáo dục QP-AN ở cơ sở và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Ban CHQS quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị địa phương tiến hành triển khai các nội dung giáo dục QP-AN cho các đối tượng cán bộ, huấn luyện giáo dục QP-AN cho học sinh THPT, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học dạy nghề trên địa bàn; tổ chức hội thi Chỉ huy trưởng cấp phường giỏi và hội thao quốc phòng lực lượng DQTV cấp quận;  góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực QP-AN; cũng như trách nhiệm cho cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN tại địa phương.


Phúc Nguyên

 

 

Tin khác