Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Quận Thanh Xuân: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh         

; đăng: 12:30, 15/04/2019; công bố ngày: 00:00, 15/04/2019; truy cập 1120 lượt;

 

QPTĐ-Quận Thanh Xuân có 11 phường và 152 tổ dân phố với hàng nghìn cán bộ, đảng viên. Đây vừa là đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, vừa là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này trên địa bàn. Do đó, quận yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng. Những cán bộ được bố trí trong kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN hàng năm phải chủ động sắp xếp công việc chuyên môn để tham gia học tập nghiêm túc, nếu có sự thay đổi phải báo cáo kịp thời và có giải trình cụ thể trước cấp ủy và cơ quan đơn vị. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên trong năm, quận chủ trương bồi dưỡng theo phân cấp, vừa vận dụng linh hoạt các hình thức bồi dưỡng khác phù hợp với điều kiện của từng phường, cơ sở và đối tượng. Trong đó, quận tập trung trước hết vào bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt các cấp, làm cơ sở để tiến hành bồi dưỡng, giáo dục cho các đối tượng khác. 

 

 

Quận Thanh Xuân tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho nhân dân.


Hội đồng Giáo dục QP-AN quận đã kết hợp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cách làm này giúp cho cán bộ, đảng viên vừa nắm vững chủ trương, quan điểm về QP-AN của Đảng, tình hình KT-XH, QP-AN của địa phương, cơ sở, vừa là điều kiện để liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền. Các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đều được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định.


Trong công tác giáo dục QP&AN toàn dân, quận xác định đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, vì vậy Hội đồng Giáo dục QP-AN quận đã chỉ đạo Ban CHQS quận, Công an quận phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn cùng các phòng, ban, ngành, địa phương trong toàn quận đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng ở cơ sở để lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với giáo dục QP-AN, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đào Trọng Lương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN quận cho biết: Quận đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Ban CHQS quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4, bảo đảm nội dung, chương trình và thời gian quy định. Quân số tham gia học tập 162 đồng chí. Ngoài ra, Ban CHQS quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị hướng dẫn 12 đơn vị gồm 11 phường và 1 đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức mở 13 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 tại cơ sở, quân số tham gia học tập đạt 1.436 đồng chí. Đặc biệt, trong năm, quận đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, đảm bảo nội dung, an toàn về mọi mặt.


Trong thời gian tới, Hội đồng Giáo dục QP-AN quận Thanh Xuân tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả những văn bản, chỉ thị của của trên về công tác giáo dục QP-AN đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; chỉ đạo 2 phường Khương Trung, Kim Giang thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả.


Phúc Nguyên

 

 

Tin khác