Quận Hoàng Mai: Giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào thực chất         

; đăng: 07:15, 19/04/2019; công bố ngày: 00:00, 19/04/2019; truy cập 1710 lượt;

 

QPTĐ-Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. 

 

 

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN quận cho biết: “Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, Ban CHQS quận với vai trò là cơ quan thường trực đã tham mưu với UBND quận ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN quận đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, đủ số lượng theo quy định; xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo 14 phường kiện toàn Hội đồng theo đúng quy định. Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp sau khi được kiện toàn đã duy trì hoạt động đúng quy chế, thường xuyên đổi mới về phương pháp cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương”.  


Được biết, trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, các cấp ủy quận xác định lấy việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Quá trình thực hiện, hàng năm, Hội đồng giáo dục QP&AN quận phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận, chỉ đạo các phường, cơ quan, đơn vị khảo sát, rà soát, nắm chắc các đối tượng cần tổ chức bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch, tổ chức mở các lớp cho phù hợp. Kết quả, năm 2018, Ban CHQS quận đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Công an quận, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 28 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 3.548 đồng chí thuộc các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định.


Cùng với tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định, quận đặc biệt chú trọng công tác giáo dục QP&AN toàn dân. Trong năm, Trung tâm Văn hóa-Thông tin, Thể thao quận đã phát 458 lượt tài liệu, 154 lượt bản tin trên hệ thống truyền thanh. Trong đó, tập trung vào công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ và tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Quận đoàn, các đơn vị, nhà trường, cơ quan đã tổ chức 48 buổi nói chuyện thời sự về tình hình biển đảo và biên giới quốc gia, kết hợp lồng ghép tuyên truyền tại các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Nhờ vậy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc.


Đối với công tác giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên, hàng năm, Hội đồng giáo dục QP&AN quận đều có hướng dẫn các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn học giáo dục QP&AN.  Cùng với đó, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên như: Thăm quan đền Cổ Loa, Đền Hùng, khu di tích lịch sử K9, đền thờ danh nhân Nguyễn Trãi…; thi vẽ tranh, thi kể chuyện truyền thống, Phong trào viết thư: “Cánh thư hải đảo”, sinh hoạt theo chủ điểm “Tiếp bước cha anh”…

 

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quận chia sẻ: “Quận đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng đội quận phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt  các hoạt động giáo dục QP&AN theo hình thức ngoại khóa. Tiêu biểu là mô hình học kỳ quân đội, học kỳ công an, chương trình trải nghiệm thực tế một ngày làm chiến sĩ. Cùng với đó, tổ chức hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, hoạt động “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Thông qua học tập, không những rèn luyện kỷ luật, tác phong, mà còn giáo dục, bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, có ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, giúp các em có hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.


Muốn xây dựng thế trận khu vực phòng thủ quận vững chắc, cần lấy xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần là nền tảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh là thường xuyên và trọng yếu. Chính bởi vậy, thời gian tới, quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục QP&AN, lấy đó là một trong những biện pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đỗ Ngọc

 

Tin khác