Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Phúc Thọ         

; đăng: 17:38, 24/07/2018; công bố ngày: 00:00, 24/07/2018; truy cập 590 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 19-7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) thành phố Hà Nội, do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục QP-AN huyện Phúc Thọ.

 

 

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố,

Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội kết luận buổi kiểm tra.


Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Phúc Thọ đã triển khai, quán triệt, phát huy tốt vai trò tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác Giáo dục QP-AN. Tiêu biểu là tổ chức và chỉ đạo 23 xã, thị trấn bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng được 31 lớp cho gần 2 nghìn người; giáo dục QP-AN cho 5.485 học sinh các trường THPT. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện  cũng đã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức đúng về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.


Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong công tác Giáo dục QP-AN, đồng thời yêu cầu Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tốt vai trò cán bộ đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; tiếp tục rà soát các đối tượng để tổ chức bồi dưỡng bổ sung…


Hoàng Hải

Tin khác