Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện Quốc Oai         

; đăng: 10:38, 19/06/2018; công bố ngày: 00:00, 19/06/2018; truy cập 617 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 14-6, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện Quốc Oai. 

 

 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh

thành phố Hà Nội phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.


Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Quốc Oai đã chỉ đạo mở được 31 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 4.585 đối tượng trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được 75 buổi với trên 25 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông được 15 buổi với 3.762 đối tượng là các em học sinh đang học tại trường, cán bộ chủ chốt, đảng viên mới trên địa bàn. Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.


 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thế Kết đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giáo dục QP-AN của huyện Quốc Oai. Đồng chí đề nghị Hội đồng Giáo dục QP-AN của huyện cần thống nhất về quan điểm, tư tưởng, chủ trương thực hiện nhiệm vụ giáo dục kiến thức QP-AN cho toàn dân, coi đây là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. 

 

Kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện và xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN toàn dân trong tình hình mới. 


Hữu Thu

Tin khác