Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh         

; đăng: 10:58, 21/05/2019; công bố ngày: 00:00, 21/05/2019; truy cập 973 lượt;

 

QPTĐ-Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) đã được huyện Mê Linh triển khai thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

 

UBND huyện Mê Linh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

Ngay sau khi được kiện toàn, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, tiến hành soạn thảo các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị cơ sở bảo đảm kịp thời, đồng bộ. Các thành viên trong Hội đồng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác giáo dục QP-AN gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. 


Trong năm 2018 và quí I năm 2019, công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân được chỉ đạo và tiến hành với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Hội đồng Giáo dục QP-AN đã chủ động chỉ đạo các đơn vị cơ sở tích cực tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở cơ sở; phổ biến các văn bản pháp luật; đồng thời vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Cùng với đó là việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, tổ chức lồng ghép các hình thức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…nhằm nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh, tố cáo những hành vi phá hoại của các thế lực thù địch cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.


Với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng, Ban CHQS huyện Mê Linh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; từ đó tích cực tham mưu với Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện xây dựng kế hoạch và phân cấp trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong năm 2018, toàn  huyện đã tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, 4 (1.587 đồng chí) và 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 75 chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng đã giúp cho các đối tượng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã theo dõi, chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn bảo đảm đầy đủ tài liệu cho các bậc học và trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy, học tập môn học giáo dục QP-AN; đồng thời thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai, phân phối chương trình 1 tiết/1 tuần theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc năm học 2018, đã có 6.161 học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn được học tập môn Giáo dục QP-AN, kết quả kiểm tra có trên 95 % đạt khá, giỏi.


Thượng tá Nguyễn Xuân Tứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Mê Linh cho biết:  Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục QP-AN; thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đủ số lượng, đúng thành phần; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững mạnh.


Phạm Luân

 

Tin khác