Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Huyện Gia Lâm: Xây dựng thế trận lòng dân         

; đăng: 10:34, 19/10/2018; công bố ngày: 00:00, 19/10/2018; truy cập 967 lượt;

 

QPTĐ-“Là những người trẻ tuổi, chúng tôi luôn có lòng nhiệt huyết, sẵn sàng thử thách ở những nơi khó khăn, vất vả. Nhưng do chưa được rèn luyện nên tuổi trẻ hay sốc nổi, dễ bị kích động, xúi giục, lôi kéo vào các hoạt động đông người, gây rối an ninh trật tự. Được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) giúp chúng tôi nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP-AN, nhất là nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trên cương vị là cán bộ đoàn, tôi sẽ mang những kiến thức tiếp thu được từ lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN để tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong thôn, không để học bị kích động, xúi giục có những hành vi vi phạm pháp luật”. Đó là chia sẻ của Phùng Văn Cường, Bí thư Chi đoàn thôn Dương Đanh khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 của xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. 

 

 

Các đại biểu tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4

xã Dương Xá, huyện Gia Lâm trao đổi về tình hình an ninh-chính trị địa phương.


Cùng có chung quan điểm như Cường, cựu chiến binh Nguyễn Phụ Lại ở thôn Dương Đá cũng cho biết: Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc tu tập đông người, biểu tình ở một số tỉnh thành trong cả nước, nhất là các vụ việc diễn ra ở Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương để phản đối Luật An ninh mạng và dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ở tại địa phương chúng tôi, cũng có nhiều người bàn tán xung quanh vấn đề này. Nhiều người cũng mơ hồ, không biết như vậy là đúng hay sai. Chúng tôi là những cựu chiến binh, nhận thức rõ đó là những hành vi vi phạm pháp luật nhưng cũng không biết giải thích cho mọi người như thế nào cho thuyết phục. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN hôm nay, chúng tôi biết được rõ đằng sau các vụ biểu tình, gây rối an ninh trật tự đó đều có bàn tay của các thế lực thù địch. Chúng tôi hiểu rõ hơn sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Từ đó, có sở sở để tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị kích động, xúi giục làm những điều phi pháp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Dương Xá cho biết: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các cấp là việc làm thường xuyên hằng năm của xã. Năm nay xã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 200 cán bộ đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng với nhiều thành phần tham gia như: Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; Trưởng, phó Ban công tác mặt trận; cán bộ thôn, đội trưởng... Có thể nói, các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đều mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững.


Nhận thức rõ, giáo dục QP-AN, đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, LLVT và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình tình mới, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm luôn qua tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác này. Hằng năm, huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, hoạt động đúng quy chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp duy trì nghiêm việc đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những thiếu sót để có biện pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn.


Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đào Tiến Nhận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Gia Lâm cho biết: 9 tháng năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 80 cán bộ đối tượng 3 và 1 lớp cho 110 cán bộ đối tượng 4 của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện cũng chỉ đạo, mở 22 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 3.000 người thuộc đối tượng 4 và 4 mở rộng ở cơ sở theo phân cấp. Nhìn chung, năm nay, công tác giáo dục QP-AN của huyện có những chuyển biến rõ rệt. Ngay từ đầu năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai, đưa vào chương trình, đồng thời yêu cầu Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức trong năm phải tổ chức ít nhất 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng của cấp mình. Huyện phấn đấu, trong tháng 10 sẽ hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018.


Có thể khẳng định, công tác giáo dục QP-AN nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng của huyện Gia Lâm nói riêng đã đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong việc củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện phát triển.


Thu Huyền

 

Tin khác