Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Huyện Chương Mỹ: Tăng cường công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới         

; đăng: 14:55, 18/04/2018; công bố ngày: 00:00, 18/04/2018; truy cập 424 lượt;

 

QPTĐ-Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ, trong những năm qua, huyện Chương Mỹ đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho các đối tượng. Trong đó, không những bảo đảm chất lượng nội dung trong quá trình giáo dục QP-AN cho các đối tượng theo quy định mà Hội đồng giáo dục QP-AN huyện còn mở rộng thêm nhiều đối tượng khác, tạo sự thống nhất và hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương.

 

 

Động viên thanh niên huyện Chương Mỹ chuẩn bị lên đường nhập ngũ.  Ảnh: MQ

 

Trước hết, huyện tập trung thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn. Ban CHQS huyện với vai trò là cơ quan thường trực đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tổ chức kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện và Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đúng quy định; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động; duy trì các kỳ họp để đánh giá, nhận xét kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.

 

Quá trình tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, căn cứ vào tình hình thực tiễn, trình độ dân trí từng đối tượng, từng địa bàn, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã lựa chọn những nội dung và sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp. Cơ quan Quân sự huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục QP-AN toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục QP-AN nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và địa phương.

 

Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân và tuyên truyền các hoạt động quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các nội dung về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên…

 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều hoạt động khác như: Lễ giao nhận quân hàng năm, tổ chức gặp mặt, giao lưu, diễn đàn, tổ chức nói chuyện truyền thống…, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát đối tượng, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo đúng quy định.

 

Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã mở và chỉ đạo các xã, thị trấn, nhà trường tổ chức 25 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2.708 đồng chí. Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục QP-AN cho học sinh của 7 trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện, với trên 9.800 học sinh, phương thức học rải 1 tiết/1 tuần, do giáo viên giáo dục quốc phòng của các nhà trường đảm nhiệm, có sự theo dõi, giám sát và giúp đỡ của cán bộ Ban CHQS huyện. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện theo dõi, nắm kết quả giáo dục QP-AN của 4 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, với tổng số 4.499 sinh viên; kết quả 100% đạt yêu cầu, có 81,7% khá giỏi. 


Có thể khẳng định, công tác giáo dục QP-AN đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua học tập, bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP-AN của đất nước nói chung ở địa phương nói riêng, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn học tập, công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với củng cố QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.


Thế Hà

 

Tin khác