Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Đổi mới nội dung giáo dục quốc phòng-an ninh         

; đăng: 14:36, 27/05/2018; công bố ngày: 00:00, 27/05/2018; truy cập 400 lượt;

 

QPTĐ-Nằm ở phía Đông Nam, huyện Thanh Trì có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh (QP-AN) và xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố Hà Nội. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, huyện Thanh Trì luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương.

 

 

Dân quân huyện Thanh Trì thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1b.
                                                            Ảnh: Hoàng Hải

 

Khó khăn lớn nhất trong triển khai công tác giáo dục QP-AN ở Thanh Trì là tác động của cơ chế thị trường dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác giáo dục QP-AN còn hạn chế. Do đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng hoàn thành công tác QP-AN nói riêng và công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung.

 

Trước tình hình đó, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với UBND, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng với đặc điểm tình hình của địa phương, trong đó, công tác giáo dục QP-AN được xác định là một nội dung trọng tâm. Trước hết, huyện kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN huyện và các xã, thị trấn, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý theo quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Cùng với đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 


Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Trì cho biết: Hằng năm, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng, lập danh sách, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, báo cáo UBND huyện phê duyệt.

 

Nhờ đó, không xảy ra trùng lặp, bỏ sót hoặc triệu tập nhầm đối tượng. Cùng với việc hiệp đồng cử số cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 đi bồi dưỡng theo kế hoạch của trên, huyện chú trọng phân loại, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho những đối tượng còn lại. Để đạt hiệu quả, huyện chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, triệu tập học viên, lựa chọn nội dung, mời giáo viên có trình độ chuyên môn giảng dạy. 


Thượng tá Nguyễn Xuân Hải cho biết thêm: Năm 2018, chủ đề của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Theo đó, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp của huyện trước hết tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Huyện đặc biệt quan tâm tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng; tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các trường trên địa bàn để tổ chức giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên.


Quá trình thực hiện, cùng với chủ động đổi mới nội dung, hình thức, bổ sung những chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, huyện còn tích cực tổ chức cho học viên tham quan thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, giảm nhẹ thiên tai; qua đó, giúp học viên nhận thức rõ về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

 

Chỉ tính riêng trong năm 2017, huyện đã cử 2 đồng chí cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Thành phố tổ chức. Hội đồng giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo các xã, nhà trường, cơ quan, tổ chức mở 18 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1.793 người; tổ chức 01 lớp tuyên truyền viên tại huyện cho 240 đồng chí; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức QP-AN cho 3.150 lượt cán bộ chiến sĩ DQTV, DBĐV. Công tác giáo dục QP-AN đã thu hút được các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội cùng vào cuộc thực hiện, tiêu biểu như: Hội CCB huyện tham gia tuyên truyền nhiệm vụ QP-AN 18 buổi, với trên 2.000 lượt hội viên tham gia. Phòng Văn hóa-thông tin và Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể thao huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động và trên hệ thống phát thanh, truyền thanh (đã phát trên 250 lượt tài liệu, 1.400 lượt bản tin các nội dung về nhiệm vụ QP-AN, quân sự địa phương).

 

Công an huyện thường xuyên kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, trao đổi tọa đàm, in ấn các loại văn bản, tài liệu phù hợp với từng đối tượng; hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền trực quan (pa nô, băng zôn) vào các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của Thành phố, huyện…


Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục QP-AN nói riêng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 


Song Hà

 

Tin khác