Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Không thể xuyên tạc Chiến thắng 30-4-1975         

; đăng: 12:24, 15/04/2019; công bố ngày: 00:00, 15/04/2019; truy cập 2693 lượt;

 

QPTĐ-Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng 30-4-1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là thắng lợi của chính nghĩa trước bạo lực, cường quyền; là biểu tượng sáng ngời về ý chí bất khuất, khát vọng hòa bình, tự do của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30-4 mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 

 

 

Chiến thắng 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.  

Ảnh: Tư liệu


Những ngày tháng Tư lịch sử này, trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống  nhất đất nước, thì các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, những phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tìm cách xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Chiến thắng 30-4; phủ nhận những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 44 năm thống nhất đất nước. Một loạt bài viết sặc mùi phản động với những lập luận mơ hồ, thiếu căn chứ như: “Gọi tên cuộc chiến”, “Giá của ký ức”, “Thành quả nào cho Đảng CSVN sau 44 năm thống nhất”, “Tháng Tư nói chuyện “giải phóng””, “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?”, “Tháng tư và chuyện của người bên thắng, bên thua”... được chúng đăng trên các trang mạng xã hội, facebook cá nhân. 


Một mặt chúng cho rằng, sự can thiệp trắng trợn, vô nhân đạo của đế quốc Mỹ vào chủ quyền của dân tộc Việt Nam được coi là một hành động để bảo vệ nền dân chủ. Ngụy quân, ngụy quyền-những kẻ theo chân Mỹ chia cắt đất nước, tàn sát đồng bào mình được coi là một “sự lựa chọn chính trị khác”, vì một “lý tưởng khác”. Chúng còn đặt điều lấp liếm cho rằng miền Bắc xâm lược miền Nam hay cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 1954 đến 1975 chỉ là nội chiến hay là cuộc chiến tranh ủy nhiệm... Mặt khác, chúng xuyên tạc tình hình đất nước hiện nay, phủ nhận những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.


Trở lại năm 1954, với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” buộc thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ trước, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chính sách thực dân mới, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ-Diệm tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng”  đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở miền Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, biến cả miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu. Những tội ác mà Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã gây ra buộc chúng ta không còn lựa chọn nào khác phải tiếp tục chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta vui mừng với những thành tựu vô cùng lớn lao đã đạt được. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa, xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Sức mạnh của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu to lớn đó là minh chững rõ nét nhất đập tan những luận điệu xuyên tạc Chiến thắng 30-4-1975.


Hà Thành

 

Tin khác