Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Không để xuyên tạc công tác quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng         

; đăng: 20:03, 28/10/2019; công bố ngày: 00:00, 28/10/2019; truy cập 628 lượt;

 

QPTĐ-Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch nhân sự luôn là vấn đề nóng bỏng mà các đối tượng chống đối hết sức quan tâm, tìm mọi cách để phá hoại.

 

 

 

Các thế lực thù địch xuyên tạc Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


Trong thời gian gần đây, trên một số tờ báo nước ngoài, mạng xã hội, facebook cá nhân, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc cho rằng: Đại hội XIII là nơi để đấu đá giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng… nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng. Chúng xuyên tạc việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà vì lợi ích nhóm. Đây là bước chuẩn bị để những cán bộ đương chức được hạ cánh an toàn, là tiền để con em vây cánh tiến thân…Hơn nữa, chúng cho rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”. Lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng, tung ra những luận điệu phản động như “Bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, “phải xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”…


Ngay cả Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cũng bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Chúng xuyên tạc rằng Quy định 205-QĐ/TW thực chất chỉ là “trò chơi tranh giành quyền lực”. Gần đây nhất, các thế lực thù địch lại chĩa mũi dùi để chống phá Hội nghị Trung ương 11 của Đảng. Chúng tuyên truyền xuyên tạc theo hướng dẫn dắt thông tin khi cho đăng tải bài viết, phát biểu của nhiều phần tử chống đối, phê phán Hội nghị Trung ương 11, công tác nhân sự của Đảng là lạc hậu, khép kín và trái khoáy; nói rằng, nếu Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5-2019 chủ yếu “sắp ghế” cho 200 ủy viên Trung ương thì Hội nghị Trung ương 11 có nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị cho Khóa XIII. Từ đó, bài viết này xuyên tạc “Hội nghị 11 chỉ là cuộc đấu đá, sát phạt giữa các phe nhóm”.


Như chúng ta đã biết, công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ Đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chỉ thị số 35-CT/TW, Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cũng quy định rõ về các cơ chế kiểm soát quyền lực; nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức cũng như quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền.


Như vậy, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được nêu ở trên là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra luôn siết chặt và nhấn mạnh vấn đề công tác cán bộ với những giải pháp công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với những tiêu cực trong công tác cán bộ, bảo đảm cho kỳ Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.


Do đó, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận, gây nghi kỵ lẫn nhau, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng.


Phương Minh

 

Tin khác