Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Đấu tranh với hoạt động phá hoại, cản trở EVFTA         

; đăng: 21:45, 01/10/2019; công bố ngày: 00:00, 01/10/2019; truy cập 543 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 30/6/2019, Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo vệ đầu tư EU-Việt Nam (IPA) đã chính thức được ký kết tại Hà Nội. Đây là một cột mốc quan trọng đối với thương mại toàn cầu của Việt Nam. Ngày 1/7/2019, tiếp bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy phụ trách Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ báo cáo việc phê chuẩn hai hiệp định quan trọng này trong kỳ họp tới (tháng 10/2019) để xem xét thông qua EVFTA và IPA.

 

 

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo vệ đầu tư giữa EU và Việt Nam.    

 Ảnh: Internet


Có thể khẳng định, EVFTA là thành quả sau rất nhiều nỗ lực của Đảng, Nhà nước; là kết quả của quá trình ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo và là thành quả cố gắng của toàn dân. EVFTA sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hai bên và các doanh nghiệp hợp tác theo đúng thỏa thuận. Vậy mà, đi ngược lại với sự chuẩn bị, sự cố gắng của cả đất nước, vẫn tồn tại những kẻ ngang nhiên muốn phá hoại thành quả EVFTA. 


Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 25/9 vừa qua, một nhóm phần tử phản động, cơ hội chính trị đội lốt các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” như nhóm Việt Tân, Hội anh em dân chủ, Hội bầu bí tương thân, Tổ chức nhà báo không biên giới... đã gửi thư ngỏ cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu cùng các nghị viên châu Âu kêu gọi hoãn xem xét việc phê chuẩn EVFTA. Chúng cho rằng EVFTA là một thỏa ước thương mại tự do tham vọng nhất tính đến lúc này và điều thiết yếu là hiệp định phải cổ xúy cho các giá trị nhân quyền của EU thông qua mậu dịch. Và các phần tử này xuyên tạc, vu khống Việt Nam mất tự do, dân chủ, vi phạm nhân quyền với những luận điệu hết sức phản động như: “Sau khi đàm phán dự thảo của hiệp định vào năm 2016, chính phủ Hà Nội tiến hành chiến dịch kiên trì đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo công dân và những nhà hoạt động vì môi trường”. Hay “Chính phủ Việt Nam thay vì xây dựng niềm tin cho những cam kết nhân quyền, lại gia tăng đàn áp, và tiếp tục vi phạm các chuẩn mực cùng luật pháp quốc tế mà Hà Nội phê chuẩn”...


Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm, thúc đẩy quyền con người phù hợp với hiến pháp và pháp luật Việt Nam, cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thực tiễn cuộc sống, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được rất nhiều thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Những thành tựu này là bằng chứng hùng hồn, sinh động khẳng định Việt Nam rất tiến bộ, đảm bảo nhân quyền trong mục tiêu chung xây dựng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


EVFTA được ký là minh chứng cho những hành động cụ thể, thiết thực mà Đảng, Nhà nước nỗ lực, cố gắng vì nhân dân. Thành quả này được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, cổ vũ, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đây là lý do tiên quyết mà bọn phản động, chống đối muốn phá hoại EVFTA bằng được. Chúng nghĩ rằng phá hoại EVFTA sẽ đồng nghĩa phá hoại được uy tín của Đảng, Nhà nước. Từ đó, càng có cớ để tiếp tục xuyên tạc, vu khống và lừa gạt người dân.


Mặt khác, phá hoại EVFTA còn là chiêu trò để đám phản động, chống đối gây tiếng vang, tự đánh bóng tên tuổi. Qua đó, chúng tiếp tục có cơ hội vận động những khoản tiền tài trợ của các thế lực thù địch nước ngoài nhằm vào Việt Nam.


Mưu đồ thâm hiểm này đã được thực hiện hết lần này đến lần khác, cứ mỗi khi Việt Nam mở rộng, ký kết quan hệ ngoại giao là chúng đều xuất hiện để phá hoại. Còn nhớ, vào những tháng đầu năm nay, trong khi Việt Nam và EU đang rất nỗ lực, trách nhiệm cao để EVFTA được hoàn tất, đem lại lợi ích thiết thực thì Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn ký EVFTA “cho đến khi Chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền”. Rõ ràng, HRV đã xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam, lấy đó làm lý do để ngăn cản, phá hoại đường lối hội nhập kinh tế, công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung, phá hoại EVFTA nói riêng. Tuy nhiên, âm mưu đó nhanh chóng bị lật tẩy, lộ rõ bản chất thù địch của HRV đối với Việt Nam cũng như bản chất phản động, cơ hội chính trị của một số nhóm, hội đang đội lốt dưới những cái tên mỹ miều là các tổ chức xã hội dân sự độc lập.


EVFTA được Việt Nam và EU chính thức ký vào tháng 6 năm 2019 và đang tiến hành bước cuối cùng, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu phê chuẩn là Hiệp định chính thức có hiệu lực. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính tất yếu khách quan của việc hội nhập kinh tế quốc tế; âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề này để “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Đồng thời, chúng ta cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu, tổ chức quốc tế cần có nhìn nhận toàn diện, đánh giá khách quan về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, sớm phê chuẩn EVFTA đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và cộng đồng Liên minh châu Âu.


Hà Thành

 

Tin khác