Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Cảnh giác với những thông tin xấu độc theo tư tưởng Hồ Chí Minh         

; đăng: 08:57, 23/04/2019; công bố ngày: 00:00, 23/04/2019; truy cập 1551 lượt;

 

QPTĐ-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền. Người không chỉ khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn luôn cảnh giác, đề tỉnh cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các luận điệu tuyên truyền của địch. Trong bài viết có tựa đề “Tuyên truyền” đăng trên báo Nhân dân số 188 từ ngày 25/5/1954 đến 27/5/1954, Người viết: “Đế quốc Pháp-Mỹ không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. 

 

 

Cảnh giác với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.


Chúng dùng báo chí và phát thanh hằng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp...để tuyên truyền.
Chúng lợi dụng tôn giáo, phong tục tập quán; chúng bịa đặt những câu sấm và những tin đồn nhảm để tuyên truyền. 


Mỗi tháng chúng rải hàng chục triệu truyền đơn để tuyên truyền. 


Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ ta để tuyên truyền. 


Nói tóm lại, chúng dùng đủ mọi cách, mọi dịp để tuyên truyền, để hòng phá hoại tâm lý và tinh thần của nhân dân ta; cũng như chúng dùng bom đạn để phá hoại mùa màng và giao thông của ta.


Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền của địch. Các đồng chí ấy nói: "Ai chẳng biết đế quốc Pháp-Mỹ là độc ác, Việt gian bù nhìn là xấu xa. Ai chẳng biết Đảng ta, Chính phủ ta, Cụ Hồ ta một lòng vì dân vì nước; và kháng chiến nhất định thắng lợi. Cho nên dù địch tuyên truyền mấy cũng chẳng ai nghe". Nghĩ như vậy là lầm to, là chủ quan khinh địch, là rất nguy hiểm, là để một thứ vũ khí rất sắc bén cho địch chống lại ta”.


Người viết tiếp: “Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày này đến ngày khác, năm này đến năm khác. "Giọt nước rỏ lâu, đá cũng mòn". Cho nên không khỏi có một số đồng bào bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang. Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước, là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức, để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền, cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự!”.


Ngày nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn chúng ráo riết thực hiện là lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trước những sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, cấp độ, mật độ và tần suất những thông tin xấu, độc ngày càng gia tăng. Đặc biệt, chúng lợi dụng một số yếu kém trong quản lý của cơ quan Nhà nước, những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc về bản chất của chế độ xã hội ở nước ta.


Âm mưu của các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị thật sự nguy hiểm. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Ai đó, nếu không có bản lĩnh rất dễ mắc vào cái bẫy “diễn biến hòa bình” của chúng. 


Bởi vậy, cảnh giác trước những thông tin xấu độc theo tư tưởng của Người là bài học vẫn còn nguyên giá trị và thời sự. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường, quan điểm vững vàng, đề cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên là không những không tin, không nghe, mà còn chủ động phản bác lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xấu độc đó. Về lâu dài, các cơ quan quản lý cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiểm soát chặt chẽ và có chế tài pháp luật xử lý nghiêm những trang mạng xấu độc, thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân, quyền công dân của người khác. Các phương tiện thông tin đại chúng cần có các tin, bài sắc sảo phản bác lại những quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật; đồng thời, khẳng định những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng những thông tin nhanh, nhạy, bám sát định hướng, đúng bản chất sự việc, hấp dẫn bạn đọc.


Hà Phương

 

Tin khác