Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Cảnh giác với âm mưu chống phá Đại hội Đảng các cấp         

; đăng: 09:18, 19/06/2019; công bố ngày: 00:00, 19/06/2019; truy cập 1723 lượt;

 

QPTĐ-Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Trước đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân này thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn.

 

 

Các thế lực thù địch sử dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta. 


Mục đích của chúng là gia tăng tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động gây chia rẽ nội bộ; xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm suy yếu hệ thống chính trị góp phần tạo ra những luồng tư tưởng, dư luận trái chiều, hình thành các lực lượng chính trị đối lập; tạo ra những nhân tố, điều kiện thuận lợi tiến hành “cách mạng màu” lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng ở nước ta.


Để đạt được mục đích trên, các đối tượng thù địch triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, facebook cá nhân để tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để phòng tránh. Đó là việc chúng xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”. Việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ...

 

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch cho rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm. Đồng thời chúng xuyên tạc rằng: Đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức hạ cánh an toàn, là tiền đề cho con em vây cánh tiến thân... Và để chứng minh cho luận điệu này, chúng dẫn chứng một loạt cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đã bị Đảng, Nhà nước ta xử lý liên quan đến tham nhũng. Đặc biệt, chúng viện dẫn trường hợp nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay sau khi nhận Quyết định giữ chức Phó tổng Giám đốc Công ty xây dựng Sài Gòn và trường hợp Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn không nhận quyết định điều động làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh để xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng ta.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Quan điểm, tư tưởng ấy của Người luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng linh hoạt khi tiến hành công tác cán bộ. Nhờ đó mà Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác. Ngày 30-5-2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng để định hướng các cấp ủy Đảng triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị. Đề cấp đến công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...”.


Chúng ta có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được tiến hành một cách khẩn trương nhưng cũng rất chặt chẽ. Đồng thời thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, chứ không có chuyện áo gấm đi đêm, thanh trừng bè phái, hay vì lợi ích nhóm... như giọng điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đã tuyên truyền. Vì vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đức Phương

 

Tin khác