Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019         

; đăng: 17:49, 05/07/2019; công bố ngày: 00:00, 05/07/2019; truy cập 2261 lượt;

 

QPTĐ-Vừa qua, Đảng ủy Sư đoàn 301 đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 301. 

  

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Duy trì và thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; huấn luyện chiến sĩ mới, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chất lượng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật của đơn vị có chuyển biến tiến bộ, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, tình hình đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt. 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao kết quả Đảng ủy Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Tư lệnh yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng; quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ để mọi cá nhân thêm gắn bó với đơn vị, đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là nhiệm vụ diễn tập tới đây.


* Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo cơ quan hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng tư tưởng bộ đội; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chất lượng chuẩn bị nghị quyết từng bước được nâng lên; tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ chặt chẽ, đúng nguyên tắc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách, quần chúng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ,đạt hiệu quả thiết thực.


* Đảng uỷ Bộ Tham mưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng tốt như: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; nắm chắc tình hình, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng, đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tham mưu giải quyết tình hình phức tạp trên địa bàn; triển khai nhanh và hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn… 


* Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.


* 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo cơ quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý các vụ việc nảy sinh trong nhân dân, không để bị động, bất ngờ. 


* Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Oai đã lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện, bồi dưỡng các đối tượng theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn; xây dựng nền nếp chính quy cơ quan chuyển biến rõ rệt. 


* Đảng ủy Quân sự huyện Đông Anh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo,  triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, huấn luyện, hội thi, hội thao đi vào nền nếp, chất lượng; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


* Đảng ủy Quân sự huyện Thường Tín đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, hoàn thành chất lượng  công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; lãnh đạo hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội.


* Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Trì đã lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Chất lượng, khả năng SSCĐ của LLVT huyện tiếp tục được nâng lên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có bước chuyển biến mới. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan an toàn tuyệt đối.


* Sáu tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự huyện Sóc Sơn tập trung lãnh đạo cơ quan chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ,bảo vệ các mục tiêu, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham gia Hội thao quốc phòng và Hội thao TD-TT lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng các cấp.


PV và CTV

Tin khác