Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và Công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019         

; đăng: 21:57, 20/06/2019; công bố ngày: 00:00, 20/06/2019; truy cập 2885 lượt;

 

QPTĐ-Chiều 20-6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và Công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

 

 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội,

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu kết luận Hội nghị.   

 

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ và Công tác xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Cụ thể đã chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố và 4 huyện; thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo 30 quận huyện, thị xã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…  


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục đề ra các giải pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; làm tốt công tác quản lý, huấn luyện dự bị động viên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời định hướng dư luận, phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian không mạng, không để các phần tử bất mãn, cơ hội lợi dụng chống phá gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Hữu Thu- Hoàng Hải

Tin khác