Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Phát huy tốt Quy chế dân chủ cơ sở          

; đăng: 09:04, 15/10/2019; công bố ngày: 00:00, 15/10/2019; truy cập 796 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) chặt chẽ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Thông qua bài giảng tại Tiểu đoàn Đặc công 18.

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về xây dựng và thực hiện QCDCCS trong LLVT Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở đó, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện tốt Quy chế này. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân trong tổ chức thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực, các mặt công tác do mình phụ trách.

 

 

Cán bộ gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ.


Để dân chủ đi vào thực chất, trước hết, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi quân nhân nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS, coi đây là nhân tố quan trọng để mở rộng và thực hiện đầy đủ quyền dân chủ. 


Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Đảng ủy Quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định về thực hiện dân chủ trong Đảng, nhất là Quy định số 104, ngày 16/2/2017 của Quân ủy Trung ương “Quy định một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Quy định số 55 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ và cấp ủy Đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, phân công trách nhiệm cho các cấp ủy viên phụ trách thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ trong cấp ủy, giữa cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên với người chỉ huy theo tinh thần Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị. Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì luôn gương mẫu trong thực hiện các quy chế, quy định và thực hiện đầy đủ quyền dân chủ ở cơ sở, không để xảy ra hiện tượng mất dân chủ, cục bộ trong lãnh đạo, chỉ huy.  


Một trong những biện pháp phát huy dân chủ được các cơ quan, đơn vị chú trọng đó là mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp, định kỳ hàng tháng, quý tổ chức sinh hoạt để mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng được phổ biến chế độ, chính sách, các quyền lợi về chính trị, kinh tế…và để lãnh đạo, chỉ huy kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, bảo đảm công khai, dân chủ.

 

Thông qua đó, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Đối với các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy thành chương trình, kế hoạch và phong trào hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có nền nếp, tập trung thực hiện dân chủ trên 3 lĩnh vực: Quân sự, chính trị, hậu cần đời sống và tham gia đóng góp ý kiến cho lãnh đạo, chỉ huy trong tổ chức lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

 

Trung tá Nguyễn Văn Vượng, Chính ủy Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 chia sẻ: “Hội đồng quân nhân ở các đơn vị thuộc Trung đoàn đã tham gia đóng góp xây dựng nội dung, kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; xây dựng nền nếp chính quy. Cùng với đó, để phát huy dân chủ, Trung đoàn chú trọng thực hiện nghiêm Ngày chính trị, văn hoá tinh thần để mọi quân nhân được tham gia ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, qua đó, lãnh đạo, chỉ huy nắm bắt, giải quyết kịp thời”.


Thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tiếp tục duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của quân nhân, công nhân viên chức; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy và Ban chỉ đạo QCDCCS; tổ chức kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện QCDCCS đối với các cơ quan, đơn vị.


Hồng Hạnh

Tin khác