Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác         

; đăng: 16:28, 26/05/2020; công bố ngày: 00:00, 26/05/2020; truy cập 2162 lượt;

 

QPTĐ-Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc. Qua 4 năm thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên chiến sĩ mới kiểm tra kết thúc huấn luyện.

 

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy BTL đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của LLVT Thủ đô, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, định kỳ tổ chức kiểm điểm, gắn với đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhận xét cán bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 giúp nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền, học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương, Quân đội và đơn vị. Hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, sinh động, như: Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; phát huy các thiết chế văn hóa để tuyên truyền; thông qua sinh hoạt của các tổ chức, giờ đọc báo, nghỉ giải lao trên thao trường, tạo sự thống nhất về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của tổ chức đảng, của các cơ quan, đơn vị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; coi đây là giải pháp quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện theo các tiêu chí, chuẩn mực đã xác định. Đồng thời, cụ thể hóa, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về đạo đức của người quân nhân cách mạng theo tư tưởng của Bác Hồ. Cùng với đó, Đảng ủy BTL chú trọng đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

 

Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định, Bộ Tư lệnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự các quận, huyện, thị xã tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, đem lại hiệu quả tích cực.


Từ học tập và làm theo Bác, Đảng ủy BTL đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị: Tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-19) với quy mô lớn, sát thực tế, nhiều nội dung mới và sáng tạo, thực binh đa dạng, không gian rộng, có nhiều thành phần và lực lượng tham gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn.

 

Hàng năm, Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân, là địa phương có tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao (trên 40%); thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần để cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

 

Trong 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong BTL đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn Thủ đô, cụ thể: Thực hiện tốt các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị đã tổ chức 15 đợt hành quân dã ngoại kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận ở các địa phương. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: Phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 32.000 đối tượng; xây dựng 24 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV cùng hàng trăm lượt phương tiện các loại tham gia xử lý hiệu quả các tình huống về QP-AN, phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường…, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt, trong tham gia phòng chống dịch Covid-19, BTL đã quản lý, tổ chức cách ly tập trung tại 7 khu vực với 6.179 công dân. Hiện tại, đang tổ chức cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục QP-AN Trường Đại học quốc gia Hà Nội với tổng số 624 công dân. 


Kết quả trên là cơ sở để Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.


Song Hà

 

Tin khác