Công tác Đảng - Công tác Chính trị

LLVT huyện Chương Mỹ: Thi đua thực chất, hiệu quả         

; đăng: 15:24, 12/11/2019; công bố ngày: 00:00, 12/11/2019; truy cập 885 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2019, Ban CHQS huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện trong giờ huấn luyện.

 

Thượng tá Lê Hồng Đăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chương Mỹ cho biết: Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với cách làm sáng tạo, cụ thể, hiệu quả, sát thực tế hoạt động. Đơn vị bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Huyện ủy-UBND huyện về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng; triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả, thiết thực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của chỉ huy các cấp bằng việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT được gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban CHQS huyện chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và LLVT toàn huyện; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ các cấp. Kết quả giáo dục chính trị hàng năm, đơn vị luôn đảm bảo 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% khá, giỏi; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Theo kết quả tổng hợp, bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị LLVT huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Nhiều nhiệm vụ lớn được LLVT huyện thực hiện thành công như: Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 8 xã, thị trấn đạt chất lượng tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được coi trọng, trong năm toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng cho 2.027 đồng chí diện đối tượng 3 và 4. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng theo quy định; lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu. 


Cùng với đó, Phong trào Thi đua Quyết thắng còn góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng và bảo vệ địa bàn. Trong năm, đơn vị đã tổ chức xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách theo Quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 59 đối tượng, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng và tiếp tục giải quyết tồn đọng khen thưởng niên hạn và khen thưởng cống hiến…


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Chương Mỹ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; đa dạng hóa nội dung, hình thức triển khai Phong trào Thi đua Quyết thắng. Hướng mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua vào xây dựng LLVT huyện thực sự vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; qua đó giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Thế Hà – Văn Thể

 

Tin khác