Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Tiểu đoàn Đặc công 18         

; đăng: 09:15, 04/06/2019; công bố ngày: 00:00, 04/06/2019; truy cập 689 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2018, Đảng ủy Tiểu đoàn Đặc công 18 đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn bộ đội đặc công: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”. Lời huấn thị đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm, tư tưởng chỉ đạo hành động của bộ đội đặc công nói chung, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 đặc công nói riêng. Vì vậy, ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

 

Theo đó, từ Đảng ủy Tiểu đoàn đến các chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các chi bộ, tổ chức quần chúng lựa chọn nội dung cốt lõi, mang tính đột phá để thực hiện; trong đó, xác định các mốc thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên rà soát, bổ sung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Cấp ủy các cấp yêu cầu cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong công việc thường ngày cũng như trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…; chú trọng rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói và làm theo nghị quyết, nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó. Đồng thời, các cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng loại hình chi bộ; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và của cán bộ, đảng viên.

 

Cụ thể, đối với chi bộ Đại đội chống khủng bố, việc học tập là làm theo Bác được gắn liền với các nhiệm vụ chính trị như công tác trực SSCĐ trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực đóng quân; công tác huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Còn chi bộ Tiểu đoàn bộ tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ... Việc gắn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn sát với các loại hình chi bộ, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ.

 

Từ việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, đã góp phần xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu, năm 2018, Tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, thời gian, kết quả 100% các nội dung khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 97,8% đạt khá, giỏi. Đơn vị tham gia Hội thao kỹ thuật Đặc công toàn quân năm 2018 đạt giải Nhì toàn đoàn và giải Nhất môn quân sự chung; tham gia Hội thao TDTT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2018 đạt giải Nhất đồng đội môn chiến sĩ khỏe, giải Nhất đồng đội nội dung 4 môn quân sự phối hợp, giải Nhì nội dung chạy việt dã, giải Ba môn bơi ứng dụng quân sự và nhiều giải cá nhân khác; tham gia Hôi thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi Cụ thi đua số 7 đạt giải Nhì cá nhân.

 

P.Linh

Tin khác