Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn Thiết giáp 47         

; đăng: 19:45, 10/06/2019; công bố ngày: 00:00, 10/06/2019; truy cập 1002 lượt;

 

QPTĐ-Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục truyền thống trong nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Thiết giáp 47 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đưa công tác này đi vào nền nếp, hiệu quả, với hình thức đa dạng, khơi dậy trong bộ đội niềm vinh dự, tự hào là Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Thủ đô. 

 

 

Giáo dục truyền thống đơn vị.

 

 

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động.

 

 

Duy trì nền nếp hoạt động phòng đọc.     

                                                                 

 Đỗ Ngọc

 

Tin khác