Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh         

; đăng: 20:00, 11/04/2019; công bố ngày: 00:00, 11/04/2019; truy cập 646 lượt;

 

QPTĐ-Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục đạo đức lối sống, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, những năm qua, Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610 đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

Huấn luyện nội dung rải, thu dây thông tin ở Tiểu đoàn Thông tin 610.

 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tiểu đoàn và 3 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch; cán bộ, đảng viên viết bản cam kết thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cấp ủy các cấp yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong công việc thường ngày cũng như trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và của cán bộ, đảng viên.

 

 

Thực hành khai thác hệ thống thông tin trên xe VSAT.


Đại úy Vũ Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Tiểu đoàn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt và thủ tục hành chính Đảng; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thông qua đó, các cấp ủy kịp thời rút ra những mặt mạnh, mặt yếu; bổ sung những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Với đặc thù là đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Tiểu đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, điều hành, khai thác, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống…Việc gắn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác luôn sát với các chi bộ, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ.


Từ việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tiểu đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh; có năng lực chuyên môn, quản lý, chỉ huy đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thực dụng, cơ hội, ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng được khắc phục. Ý thức trách nhiệm, tinh thần mình vì mọi người, đặt lợi ích chung lên trên hết. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn của công được khẳng định. Mỗi cán bộ, đảng viên biết tự điều chỉnh hành vi, ghép mình vào khuôn khổ, sẵn sàng chấp nhận thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đơn vị đã xuất hiện những tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Đại úy QNCN Trần Văn Thể, Trung đội trưởng Trung đội Quân bưu. Trên cương vị chỉ huy, anh đã duy trì đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển công văn, giấy tờ của Bộ Tư lệnh, bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn và bí mật. Trung úy QNCN Trần Văn Khải, tích cực học tập nâng cao trình độ của bản thân, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại mới được biên chế. Trên cương vị, chức trách của mình, Khải cũng trực tiếp thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, được các cấp đánh giá cao. Đó là Thiếu tá Lương Thái Dũng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn. Không chỉ hoàn thành tốt chức trách của một cán bộ chính trị, Lương Thái Dũng còn trực tiếp tham gia và gặt hái được nhiều thành tích trong các hội thi cấp Bộ Tư lệnh và toàn quân. Cụ thể, năm 2018, Lương Thái Dũng đạt giải Nhất Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đạt giải Ba Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân. Đặc biệt, Lương Thái Dũng còn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018. Đó vừa là thành quả sau 3 năm triển khai thực hiện cũng là động lực để Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610 tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thu Huyền

 

Tin khác