Đảng bộ Quân sự quận Long Biên: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng         

; đăng: 07:58, 03/04/2020; công bố ngày: 00:00, 03/04/2020;

 

QPTĐ-Quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng , nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự Quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc.

 

 

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Danh Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận Long Biên cho biết: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là một trong hai chức năng cơ bản của cơ quan quân sự quận. Thực hiện tốt chức năng trên là góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng quận Long Biên ngày càng giàu đẹp. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự quận luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện.

 

 

Ban CHQS quận tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.


Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân sự quận lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và được quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ từ quận đến cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng, ban chỉ đạo của quận về lĩnh vực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu với Quận ủy ban hành 5 chỉ thị về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng và Chỉ thị số 16-CT/QU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2017; tham mưu với UBND quận ban hành 6 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.


Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về nhiệm vụ quốc phòng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 44-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, hoàn thành có chất lượng việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp lệnh, Nghị định của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.


Hàng năm, Cơ quan quân sự quận tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự. Trong thực hiện các bước bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật; kết quả đủ chỉ tiêu, chất lượng. Năm 5 qua, quận đã tuyển chọn 489 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội; tuyển sinh 308 công dân đúng quy định. Tham mưu với UBND quận tổ chức đón tiếp, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành  thời hạn phục vụ tại ngũ; kịp thời đăng ký vào ngạch dự bị động viên.


Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh được triển khai tích cực, đạt kết quả tốt. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh hoạt động có nền nếp, phát huy tốt vai trò,chức năng. Quận đã cử 35 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 181 cán bộ đối tượng 3 và 210 đối tượng 4, gần 12.000 đối tượng 4 mở rộng, hướng dẫn các học viện, nhà trường trên địa bàn giáo dục quốc phòng-an ninh cho hơn 51.000 lượt học sinh, sinh viên. Qua đó, tạo cơ sở, nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đảng ủy Quân sự quận coi trọng lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tham mưu kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, nhất là trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế luôn bảo đảm tính lưỡng dụng, vừa thực hiện mục tiêu kinh tế trong thời bình, vừa sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng thời chiến. Tham mưu điều chỉnh quy hoạch, bố trí công trình phòng thủ; thực hiện tốt công tác quản lý công trình quốc phòng, đất quốc phòng trên địa bàn. Chú trọng phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng cơ sở vững mạnh, tiềm lực chính trị trong khu vực phòng thủ quận vững chắc.


Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự quận đã lãnh đạo cơ quan tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng diễn tập, luyện tập ở các cấp; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Ban CHQS quận và cơ sở được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh; chất lượng thực hiện nhiệm vụ có sự chuyển biến trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự quận đã lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ quận ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp.


Đức Minh

Tin khác