Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đảng bộ Quân sự quận Hai Bà Trưng: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng         

; đăng: 07:28, 24/07/2019; công bố ngày: 00:00, 24/07/2019; truy cập 1278 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Đảng bộ Quân sự quận Hai Bà Trưng đã không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Đảng bộ có trên 97% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự quận đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; Ban CHQS quận được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.

 

 

Huấn luyện dân quân tự vệ “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. 

Ảnh: M.Quang

 

Để công tác xây dựng Đảng đạt mục tiêu, yêu cầu, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự quận đã có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm chính trị, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy lồng ghép nội dung chương trình xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD với tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng một cách quyết liệt; coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ra nghị quyết…


Theo đó, Đảng ủy Quân sự quận tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở; trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bảo đảm đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì.


Trước hết, Đảng ủy chú trọng thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt Đảng; tập trung đổi mới phương pháp tổ chức hội nghị (khi họp, dành nhiều thời gian cho thảo luận bàn chỉ tiêu, biện pháp thực hiện những việc trọng tâm, việc khó; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nêu cao tinh thần nói thẳng, nói thật; thẳng thắn tự phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh). Nhờ đó, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được thực hiện triệt để, kịp thời, có hiệu quả. Vai trò của cán bộ, đảng viên trên các cương vị công tác ngày càng được nâng cao; khắc phục tình trạng lãnh đạo chung chung.


Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS quận triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên có bản đăng ký phấn đấu, học tập, rèn luyện với những nội dung việc làm và tiêu chí cụ thể. Hằng tháng, quý, tự kiểm điểm đánh giá những việc làm được, chưa làm được; 6 tháng, một năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.


Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Để công tác xây dựng Đảng thật sự có hiệu quả, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng ra nghị quyết. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp luôn sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, việc khó, việc mới; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Năm 2019, chúng tôi xác định tiếp tục nâng cao đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt tập trung vào cải cách hành chính quân sự gắn với thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập KVPT Thành phố; chỉ đạo 4 phường (Cầu Dền, Trương Định, Thanh Nhàn, Bạch Đằng) diễn tập chiến đấu phòng thủ an toàn, chất lượng.

 

Từ Đảng bộ đến các chi bộ và từng cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm, những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả. Đảng ủy đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ công tác như: Xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện, SSCĐ; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết không để các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Thế Hà

 

Tin khác