Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đảng bộ Quân sự huyện Mê Linh: Lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ         

; đăng: 13:56, 05/06/2020; công bố ngày: 00:00, 05/06/2020; truy cập 374 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Mê Linh đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên, khu vực phòng thủ huyện ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. 

 

 

Các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

 

Trung tá Nguyễn Trọng Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu với tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt bình quân trên 39,43%; thực hiện chính sách hậu phương quân đội có nhiều tiến bộ (toàn huyện đã tổ chức chi trả cho 5.413 đối tượng theo các quyết định 142, 62 và 49 với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng; xây dựng được 15 nhà tình nghĩa với số tiền 900 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 9.328 đối tượng chính sách). Hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng được nâng lên.

 

Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, xây dựng cơ bản, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên đơn vị được cải thiện. Kho tàng, vũ khí trang bị bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT huyện được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Huyện đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 cho 6 xã đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã kịp thời tham mưu cho huyện tổ chức phong tỏa, cách ly y tế phòng chống thành công dịch bệnh Covid-19 đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh)… Những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.


Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, xây dựng cơ quan VMTD, có chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ cao, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn VMTD và an toàn tuyệt đối về chính trị. Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ. Cùng với đó, Đảng ủy thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác xây dựng đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức chính trị cách mạng và năng lực toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp thường xuyên được bổ sung, kiện toàn gắn với việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ trì đủ số lượng, có chất lượng cao; bảo đảm tính kế thừa vững chắc; xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới và duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt tự phê bình và phê bình; tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng chặt chẽ, đúng thực chất. Hàng năm, 100% cấp ủy, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự huyện nhiều nằm liền đạt Đảng bộ TSVM.


Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT huyện ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tiến bộ, rõ nét trong các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy và các chi bộ đều chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tới cán bộ, đảng viên, quân nhân đăng ký cam kết thực hiện, qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy tính chiến đấu, tính nêu gương trong sinh hoạt, công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện Mê Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quyết tâm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong việc nâng cao công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, từng bước xây dựng LLVT huyện vững mạnh; đảm bảo cho Đảng bộ Quân sự thực sự là hạt nhân lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.


Song Hà-Phạm Luân

 

Tin khác