Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đảng bộ Quân sự huyện Gia Lâm: Sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng         

; đăng: 15:38, 14/03/2020; công bố ngày: 00:00, 14/03/2020; truy cập 834 lượt;

 

QPTĐ-Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, nhiệt tình của Tổ công tác số 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Tổ công tác số 8 của Huyện ủy Gia Lâm, đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm đã hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, việc hoàn thiện văn kiện, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội được Đảng ủy tập trung cao độ, nhằm phản ánh sôi nổi không khí chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ.

 

 

Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Khắc Đạm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Gia Lâm cho biết: Xác định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và LLVT huyện, ngay từ tháng 9 năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 459-KH/ĐU về Đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân sự huyện Gia Lâm tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Huyện ủy Gia Lâm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt rõ, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện thực hiện đủ 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. 

 

 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ năm 2020. 
Ảnh: Trương Huân


Đảng ủy Quân sự huyện trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Chủ động xếp lịch tổ chức Đại hội phù hợp với đặc điểm công tác của từng chi bộ và tiến độ chung, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ đại hội các chi bộ. Trong đó, Chi bộ Ban Chính trị làm trước, rút kinh nghiệm, sau đó là Chi bộ Ban Tham mưu và Chi bộ Ban Hậu cần-Kỹ thuật. Trước khi các chi bộ tổ chức Đại hội, các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp nghe cấp ủy Chi bộ báo cáo và góp ý về chương trình, nội dung văn kiện, đề án nhân sự, kịch bản điều hành để đại hội diễn ra trang trọng, chặt chẽ, chất lượng, thành công.


Chính sự nghiêm túc bài bản, kỹ lưỡng từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến khâu tổ chức thực hiện, trong đó, đặc biệt chú trọng chất lượng Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và công tác nhân sự, đến nay, Đại hội của cả 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự huyện đều diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Đại hội các chi bộ đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành và Bí thư, Phó bí thư. Các đồng chí được bầu cấp ủy khóa mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.


Bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Huyện ủy Gia Lâm, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng các văn kiện trình Đại hội, trong đó, tập trung vào Báo cáo chính trị trình đại hội. Đặc biệt, sau khi có sự hướng dẫn, góp ý của Tổ công tác số 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Tổ công tác số 8 của Huyện ủy Gia Lâm, Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, chất lượng trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp thiết thực của nhiệm kỳ tới. Nội dung Báo cáo chính trị tập trung đánh giá chính xác, rõ ràng vai trò lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng LLVT huyện thực sự vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Báo cáo chính trị cũng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, gắn với kiểm điểm tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá kiểm điểm và sửa chữa khắc phục, hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.


Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện bám sát, nắm chắc tư tưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chú trọng công tác thi đua, tuyên truyền, nhất là kết quả, thành tích công tác quân sự, quốc phòng 5 năm qua, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội.


Đức Minh

 

Tin khác