Đảng bộ Quân sự huyện Gia Lâm: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị         

; đăng: 08:22, 24/04/2020; công bố ngày: 00:00, 24/04/2020;

 

QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là tham mưu kịp thời với Huện ủy ban hành Chương trình số 07 về quốc phòng-an ninh, giai đoạn 2015- 2020; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện; cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

 

 

Ban CHQS huyện Gia Lâm huấn luyện tìm kiếm cứu nạn. 

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm cho biết: Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT huyện và đặc điểm của địa phương, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động sát thực tế, duy trì nghiêm quy chế, kế hoạch đã đề ra. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng các quy định, quy chế trong lãnh đạo, chỉ đạo. Giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy với người chỉ huy, Đảng ủy Quân sự huyện với cấp ủy cơ sở. Gắn xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 5 năm liên tục (từ 2015 đến 2019) Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 3 năm (2016, 2017, 2018) Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Huyện ủy tặng Giấy khen. 


Hằng năm, Đảng ủy lãnh đạo cơ quan tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ban CHQS huyện tổ chức tốt việc đăng ký công dân tuổi 17 và trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức nắm chắc nguồn, rà soát, bổ sung đăng ký và lập danh sách theo dõi. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện triển khai xây dựng kế hoạch công tác tuyển quân cho các đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn để làm tốt công tác khám tuyển…Nhờ đó, hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.  Từ năm 2015 đến năm 2020, huyện đã giao 810 thanh niên nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 30,9%. 


Quán triệt Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về công tác giáo dục quốc phòng- an ninh, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan tham mưu với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; theo dõi, kiểm tra nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên. Trong 5 năm, huyện Gia Lâm đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 8.728 người thuộc các đối tượng 3,4. 


Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện, đào tạo, tuyển sinh quân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng luật. Hiện toàn huyện có 60 đơn vị dân quân, tự vệ với số lượng đảm bảo rộng khắp, đủ cơ cấu, thành phần, có chất lượng. Ban CHQS huyện chủ động thực hiện tốt công tác đăng ký, sắp xếp biên chế 4.121 quân nhân dự bị vào 6 đơn vị đầu mối đơn vị quân đội; huy động 2.558 lượt quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập. Đặc biệt, trong năm 2018, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội đánh giá cao. 


Đối với công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, Cơ quan Quân sự huyện đã phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp quân dân trong chăm sóc sức khỏe người có công, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với Phong trào thi đua yêu nước và Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.  


Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm xác định tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng  tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung đột phá vào việc tham mưu hoàn thành xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện, trường bắn và khu huấn luyện mới; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện nền nếp hành chính quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.


Phúc Nguyên

 

Tin khác