Đảng bộ Quân sự huyện Chương Mỹ Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025         

; đăng: 08:15, 03/04/2020; công bố ngày: 00:00, 03/04/2020;

 

QPTĐ-Trong 2 ngày, 26 và 27-3, Đảng bộ Quân sự huyện Chương Mỹ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025.


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chất lượng công tác huấn luyện ngày càng được nâng cao; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn và diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt mục đích, yêu cầu đề ra…


Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện xác định 3 khâu đột phá, tập trung lãnh đạo tham mưu triển khai xây dựng công trình phòng thủ và đầu tư mua sắm trang bị phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự, xây dựng Ban CHQS cấp xã làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng, nhất là đối với dân quân tự vệ; xây dựng Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện, bảo đảm chính quy, thống nhất, hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực sự là nòng cốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.


Ngọc Quang

Tin khác