Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 692, nhiệm kỳ 2020-2025         

; đăng: 17:20, 24/03/2020; công bố ngày: 00:00, 24/03/2020;

 

QPTĐ-Vừa qua, Đảng bộ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301

tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 692 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 692 đã lãnh đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.


Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chấp hành pháp luật, an toàn kỷ luật; nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo quy định, luyện tập thành thục các phương án, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt giải cao; cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu không có quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Đơn vị bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025,  gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 301, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 30 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết với số phiếu tín nhiệm cao.


Thuận Nhân

Tin khác