Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610         

; đăng: 17:18, 24/03/2020; công bố ngày: 00:00, 24/03/2020;

 

QPTĐ-Là đơn vị binh chủng kỹ thuật, những năm qua, Tiểu đoàn Thông tin 610 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Yếu tố then chốt để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi nhiệm vụ của đơn vị.

 

 

Tiểu đoàn Thông tin 610 đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

Trước hết, Đảng ủy tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, Đảng ủy Tiểu đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Đảng để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy, chủ trì các cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục được kết hợp chặt chẽ với hoạt động thực tiễn, thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và tinh thần trách nhiệm, tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Kết quả học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 610 cho biết: Bộ đội Thông tin có vinh dự được Bác Hồ gửi thư căn dặn, trong công tác bảo đảm công tác thông tin liên lạc phải “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Đây là di sản tinh thần vô giá, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của bộ đội thông tin. Chính vì vậy, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tiểu đoàn xây dựng chương trình, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với niềm vinh dự, tự hào và tinh thần tự giác, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện tốt những lời căn dặn của Người.


Trong lãnh đạo công tác cán bộ, Đảng ủy Tiểu đoàn thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của trên theo nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Thường xuyên đề nghị kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ; xét, đề nghị thăng quân hàm sĩ quan…đúng hướng dẫn của trên, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì gắn với củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp. Đồng thời, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định tư tưởng, tạo điều kiện tốt để cán bộ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.


Cùng với đó, Đảng ủy Tiểu đoàn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy quyền và trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy chú trọng bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, bảo đảm phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, người chỉ huy các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với bộ đội thông qua chế độ học tập, công tác, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng. Đội ngũ cán bộ tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng gần gũi cấp dưới, sát đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân; thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để cấp dưới noi theo. Kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới phương pháp lãnh đạo của tập thể với tác phong người chỉ huy trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, nhất là những vấn đề mới phát sinh. Qua đó, nắm tâm tư, nguyện vọng của bộ đội và những vướng mắc của đơn vị để có biện pháp giải quyết kịp thời.

 

Các nhiệm vụ trọng yếu của đơn vị như: Bảo đảm Thông tin liên lạc phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019, diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện, thị xã và diễn tập của các đơn vị; bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Tư lệnh và các đơn vị bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 ở Hà Nội hay nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao Thừa… đều thực hiện đúng theo quy chế lãnh đạo; dân chủ bàn bạc, thống nhất. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.


Với tinh thần chủ động, kiên quyết, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ được nâng lên rõ rệt; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, Đảng bộ Tiểu đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Phương Linh

 

Tin khác