Xây dựng đơn vị VMTD

Đông Anh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh  

  QPTĐ-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng; nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh  

  QPTĐ-Trong những năm qua, huyện Gia Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng động viên quân đội, bảo đảm yêu cầu xây dựng tiềm lực quốc phòng-an ninh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.  

Lực lượng vũ trang huyện Phúc Thọ làm theo lời Bác  

  QPTĐ-Đổi mới lề lối, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Quân sự huyện Phúc Thọ xác định là khâu đột phá trong chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến  

  QPTĐ-Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác phòng, chống dịch Covid-19…  Các đơn vị có nhiều...

Các tin bài cùng chuyên mục: