Xây dựng đơn vị VMTD

Ban CHQS quận Đống Đa: Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở  

  QPTĐ-Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại Ban CHQS quận Đống Đa đã được coi trọng. Nội dung thực hiện dân chủ gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Điểm sáng trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương  

  QPTĐ-Xác định thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương là nội dung quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy công tác dạy tốt, học tốt, những năm qua, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung này, trước hết là xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Tiểu đoàn Công binh 544: Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú  

  QPTĐ-Những năm qua, với nhiều biện pháp, việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” ở Tiểu đoàn Công binh 544 đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Ban CHQS và Công an quận Nam Từ Liêm: Phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn  

  QPTĐ-Từ đặc điểm địa bàn có nhiều mục tiêu trọng điểm như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn JW Marriott, sân vận động Mỹ Đình-nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng, đồng thời, cũng là nơi đón tiếp lãnh đạo, đoàn đại biểu trong và ngoài nước đến thăm, tham dự các kì họp diễn ra tại Hà Nội, để bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng, Ban CHQS và Công an quận...

Các tin bài cùng chuyên mục: