Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo  

  QPTĐ-Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng nơi đây xứng đáng là trung tâm giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự trong...

Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu  

  QPTĐ-Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tham mưu đã tập trung lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.  

Sư đoàn Bộ binh 301: Phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện  

  QPTĐ-Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 27/02/1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 193/QĐ-QP thành lập Sư đoàn Bộ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, mang phiên hiệu Sư đoàn Bộ binh 301. Đây là Sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô, xây dựng theo phương hướng chính quy, tinh nhuệ,...

Ban CHQS huyện Thạch Thất: Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận  

  QPTĐ-Những năm qua, Ban CHQS huyện Thạch Thất đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và tích cực vận động quần chúng, nhân dân góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền.  

Các tin bài cùng chuyên mục: