Quận Đống Đa: Thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng  

  QPTĐ-Sáu tháng đầu năm 2020, Ban CHQS quận Đống Đa đã chủ động tham mưu với Quận uỷ, UBND quận ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid-19, huấn luyện, xây dựng LLVT quận, huy động, huấn luyện lực lượng dự bị động viên... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh...

Động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng  

  QPTĐ-Những năm qua, công tác quân sự, quốc phòng địa phương của huyện Thạch Thất tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Đòn bẩy đưa công tác quân sự, quốc phòng địa phương huyện đạt được những kết quả to lớn ấy chính từ Phòng trào Thi đua Quyết thắng.  

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục và đào tạo  

  QPTĐ-Quán triệt, triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong Quân đội giai đoạn 2011-2020” của Bộ Quốc phòng; Đề án “Nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô”, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội  đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết...

Đông Anh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh  

  QPTĐ-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng; nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng...

Các tin bài cùng chuyên mục: