Xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng  

  QPTĐ-Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, phương thức, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô tích cực, chủ động phát huy vai trò nòng cốt, cùng Đảng bộ, chính quyền...

Lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng  

  QPTĐ-Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Công tác Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT), thời gian qua, Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, phát triển thường xuyên, liên tục, cả bề rộng và chiều sâu hai nội dung trên; tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên mọi quân nhân vượt qua khó khăn, thử thách, vươn...

Đẩy mạnh thi đua, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019  

  QPTĐ-Do xác định tốt khâu đột phá nên đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019) của Sư đoàn Bộ binh 301 đã hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Chúng tôi...

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc  

  QPTĐ-Hiện nay, các thế lực thù địch phản động đã và đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu, chống phá cách mạng nước ta, chúng coi Hà Nội là một trọng điểm. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và phát triển Thủ đô, Lực lượng vũ trang Thủ đô nhanh chóng điều chỉnh nhiệm vụ, bố trí lại thế trận, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn...

Các tin bài cùng chuyên mục: