Tìm hiểu pháp luật

Nội quy trụ sở tiếp công dân Trung ương  

  QPTĐ-Ngày 11/8/2015, Thanh tra Chính phủ đã ra Quyết định số 2276/QĐ-TTCP ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ  

  QPTĐ-Hỏi: Xin cho biết quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ?

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng cháy, chữa cháyT  

  QPTĐ-Hỏi: Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng cháy, chữa cháy như thế nào?  

Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy  

  QPTĐ-Hỏi: Quy định về trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy như thế nào?  

Các tin bài cùng chuyên mục: