Động lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô  

  QPTĐ-Từ năm 2014 đến nay, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh (QPAN) được củng cố, tăng cường.   

Tiểu đoàn Thiết giáp 47: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao  

  QPTĐ-Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 939-NQ/ĐU ngày 14/3/2013 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, những năm qua, công tác huấn luyện ở Tiểu đoàn Thiết giáp 47 đã đạt được những kết quả quan trọng, là tiền đề vững chắc để đơn vị luôn hoàn...

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao  

  QPTĐ-Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tham gia Hội thao do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đều đạt kết quả cao, tiêu biểu như: Giải Ba toàn năng Hội thi Điều lệnh và bắn súng quân dụng của Chỉ huy Tiểu đoàn; giải Nhất Hội thi báo cáo viên cụm các tiểu đoàn trực...

Lễ tốt nghiệp các lớp đào tạo Tiểu đội trưởng và Khẩu đội trưởng  

  QPTĐ-Sáng 14-11, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 270 học viên lớp đào tạo Tiểu đội trưởng bộ binh và lớp đào tạo Khẩu đội trưởng năm 2019.   

Các tin bài cùng chuyên mục: