Kỹ thuật

Nâng cao chất lượng quản lý súng pháo, khí tài, đạn dược: Bài 2: Xây dựng đội ngũ thủ kho giỏi chuyên môn, tận tụy với nghề  

  QPTĐ-Cùng với đầu tư nâng cấp hệ thống nhà kho quân khí, Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn quan tâm xây dựng đội ngũ nhân viên thủ kho vững mạnh. Đây là những người trực tiếp quản lý súng pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD), có vai trò hết sức quan trọng, là hạt nhân của quá trình quản lý.  

Nâng cao chất lượng quản lý súng pháo, khí tài, đạn dược-Bài 1: Chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà kho kỹ thuật  

  QPTĐ-Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý", những năm qua, ngành Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều cách làm hiệu quả để quản lý, khai thác súng pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD) an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra hiện tượng...

Sư đoàn Bộ binh 301: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện  

  QPTĐ-Trong những năm qua, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sư đoàn Bộ binh 301 đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng hứng. Qua đó, đơn vị có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang tính sáng tạo, đổi mới, sát với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.  

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Ban CHQS quận Hoàng Mai  

  QPTĐ-Xác định vai trò, ý nghĩa của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đưa CVĐ đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.  

Các tin bài cùng chuyên mục: