Ban CHQS huyện Hoài Đức: Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng  

  QPTĐ-Công tác kỹ thuật của Ban CHQS huyện Hoài Đức đã được triển khai, thực hiện nền nếp, nhất là trong công tác bảo đảm an toàn kho, tủ cất trữ VKTBKT. Đó là nhận xét của Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2020 đối với Ban CHQS huyện Hoài Đức.  

Ban CHQS thị xã Sơn Tây: Quản lý chặt chẽ phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viên  

  QPTĐ-Thời gian qua, công tác đăng ký, quản lý nguồn phương tiện kỹ thuật (PTKT) luôn được Ban CHQS thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm túc và đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi được huy động trong mọi tình huống.  

Ban CHQS quận Đống Đa: Thực hiện sâu, rộng Cuộc vận động 50  

  QPTĐ-6 tháng đầu năm 2020, Ban CHQS quận Đống Đa đã thực hiện tốt công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50. Cụ thể, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động 50 của đơn vị thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt quy chế hoạt động; hoàn thành tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng thực hiện công tác kỹ thuật, đáp ứng các nhiệm vụ trên giao....

Bài 3: Duy trì nền nếp chính quy kỹ thuật  

  QPTĐ-Để nâng cao trình độ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và đồng bộ súng pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD), xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn duy trì, thực hiện nghiêm chế độ kỹ thuật, kịp thời cập nhật diễn biến số lượng, chất lượng chủng loại;...

Các tin bài cùng chuyên mục: