Sư đoàn Bộ binh 301: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện  

  QPTĐ-Trong những năm qua, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sư đoàn Bộ binh 301 đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng hứng. Qua đó, đơn vị có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang tính sáng tạo, đổi mới, sát với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.  

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Ban CHQS quận Hoàng Mai  

  QPTĐ-Xác định vai trò, ý nghĩa của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đưa CVĐ đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.  

Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301: Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới  

  QPTĐ-Năm nay, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 được giao nhiệm vụ huấn luyện 1.425 chiến sĩ mới. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung đoàn đã tiến hành làm tốt chuẩn bị về mọi mặt, trong đó, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ  

  QPTĐ-Năm 2019, với những biện pháp, việc làm hiệu quả, công tác kỹ thuật của Ban CHQS quận Long Biên đã có những chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Các tin bài cùng chuyên mục: