Hậu phương quân đội

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên: 5 năm liền được tặng Cờ Thi đua xuất sắc  

  QPTĐ-Từ năm 2014 đến nay, với tinh thần đổi mới công tác thi đua-khen thưởng hướng về cơ sở, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Xuyên đã gắn Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; đồng thời triển khai thực hiện cụ thể các chuyên đề từng năm về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Hội Cựu chiến binh huyện Phúc Thọ: Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ  

  QPTĐ-5 năm qua, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phúc Thọ được triển khai toàn diện, có chiều sâu, luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương, đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.   

Hiệu quả từ Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở huyện Ba Vì  

  QPTĐ-5 năm qua, Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Ba Vì phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.   

Quan tâm, chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công  

  QPTĐ-Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bằng những việc làm cụ thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, góp phần làm giàu thêm truyền...

Các tin bài cùng chuyên mục: