Hậu phương quân đội

Ban CHQS huyện Phúc Thọ: Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

  QPTĐ-Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, thời gian qua, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã thực hiện tốt việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng trên địa bàn. Qua đó, đã thể hiện chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu...

Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới  

  QPTĐ-Ngày 14/04/1979, Mặt trận 479 được thành lập, với 3 nhiệm vụ chính gồm: Giúp đỡ nước bạn Campuchia đưa dân về quê, chữa bệnh, cứu đói, phục hồi sản xuất; xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục chiến đấu để loại bỏ nguy cơ phục hồi chế độ diệt chủng phản động. Trong 10 năm hoạt động tại Campuchia, Mặt trận 479 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,...

Ban CHQS huyện Thạch Thất: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội  

  QPTĐ-Những năm qua, với trách nhiệm, tình cảm, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Thất đã thường xuyên tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.  

Ban CHQS huyện Ba Vì và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn: Phối hợp thực hiện các hoạt động dân vận  

  Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, Ban CHQS huyện Ba Vì và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã thực hiện nghiêm việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo...

Các tin bài cùng chuyên mục: