Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  

  QPTĐ-Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách lớn trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong quân đội sẽ góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên...

Cựu chiến binh huyện Thanh Trì: Học tập và làm theo Bác từ những việc cụ thể, thiết thực  

  QPTĐ-Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Trì tích cực hưởng ứng. Cán bộ, hội viên CCB huyện đã không ngừng học tập, làm theo Bác bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên các...

Quân dân chung sức xây dựng nông thôn mới  

  QPTĐ-Những năm qua, LLVT thị xã Sơn Tây và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây xây dựng nông thôn mới, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.  

Tham mưu, thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

  QPTĐ-Xác định, thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, trong những năm qua, Ban CHQS...

Các tin bài cùng chuyên mục: