Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công  

  QPTĐ-Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ và nhân dân xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức đã có nhiều cống hiến về người và của cho công cuộc thống nhất đất nước và không ít người đã anh dũng hy sinh hoặc trở về với thương tật trên người. Hiện nay, toàn xã có 154 gia đình liệt sĩ, hơn 600 người hoạt động kháng chiến, 6 chiến sĩ bị địch...

Thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ  

  QPTĐ-Chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Với tinh thần đó, những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách đối với người có công, trong đó có chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh...

Hội CCB huyện Mê Linh Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đuaHội CCB huyện Mê Linh Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua  

  QPTĐ-Những năm qua, phong trào thi đua của Hội CCB huyện Mê Linh đã thể hiện sâu sắc tình đồng đội, ý chí vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa. Điển hình là Hội đã vận động ủng hộ nội bộ được 363,1 triệu đồng, giúp đỡ hội viên nghèo gặp khó khăn 1.289 ngày công; ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” 639,1 triệu đồng. Các cấp Hội trực tiếp...

Ban CHQS huyện Đông Anh: Tham mưu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội  

  QPTĐ-Những năm qua, Ban CHQS huyện Đông Anh đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.   

Các tin bài cùng chuyên mục: