Hậu cần

Trung đoàn 757, Sư đoàn Bộ binh 301: Nỗ lực xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp  

  QPTĐ-Năm 2016, theo sự điều chỉnh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung đoàn 757, Sư đoàn Bộ binh 301 có sự thay đổi về vị trí đóng quân. Ngay khi đến vị trí đóng quân mới, đơn vị không ngừng củng cố, tu sửa doanh trại, đến nay, bộ mặt của Trung đoàn đã có những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.  

Xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, bảo đảm quân số khỏe  

  QPTĐ-Thời gian qua, ngành Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai, thực hiện hiệu quả 5 chỉ tiêu trong Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, đặc biệt là chỉ tiêu về nếp sống vệ sinh khoa học, bảo đảm quân số khỏe; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Lan tỏa Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”  

  QPTĐ-Những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cả diện rộng và chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.  

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103: Bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội  

  QPTĐ-Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 có nhiệm vụ duy trì kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng và các phương tiện giao thông-vận tải quân sự khi ra ngoài doanh trại. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quân sự trên các cung đường của Thủ đô, tiếp xúc với môi trường khói, bụi và trong mọi điều kiện thời tiết,...

Các tin bài cùng chuyên mục: