Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”  

  QPTĐ-Năm 2019, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhờ đó đã tạo ra bước đột phá trong công tác Quân y, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội  

  QPTĐ-Năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác hậu cần của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt, trong đó, nổi bật là việc bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội, góp phần để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Tiểu đoàn Đặc công 18: Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp  

  QPTĐ-Xác định, xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp là một tiêu chí để đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện; là điều kiện bảo đảm chất lượng đời sống sinh hoạt bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị, thời gian qua, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã có nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện tốt nội dung này.  

Ban CHQS huyện Sóc Sơn: Bảo đảm sức khỏe cho bộ đội  

  QPTĐ-Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, thời gian qua, Ban CHQS huyện Sóc Sơn đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe của bộ đội, nhất là trong thời điểm giao mùa, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Các tin bài cùng chuyên mục: