Lan tỏa Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”  

  QPTĐ-Trong những năm qua, Phòng Doanh trại đã chủ động tham mưu với Cục Hậu cần, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Nhờ vậy, phong trào thi đua đã có bước phát triển tích cực, rộng khắp, thu được những kết quả tích cực.  

Ban CHQS huyện Mê Linh: Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp  

  QPTĐ-Nhờ tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, thời gian qua, bộ mặt cảnh quan, môi trường, cơ sở, vật chất của Ban CHQS huyện Mê Linh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng lên, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301: Bảo đảm tốt công tác hậu cần  

  QPTĐ-Những năm qua, Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301 đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với những nội dung, hình thức đa dạng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của đơn vị.  

Ban CHQS huyện Thạch Thất: Chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên  

  QPTĐ-Những năm qua, Ban CHQS huyện Thạch Thất đã quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên. Qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên có sự chuyển biến tích cực, góp phần để đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.   

Các tin bài cùng chuyên mục: