Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh  

  QPTĐ-Năm 2019, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) trên địa bàn luôn được Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được triển khai tích cực và chủ động. Qua đó nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân...

Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố: Kiểm tra công tác giáo dục QP-AN trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội  

  QPTĐ-Ngày 19/9/2019, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác giáo dục QP-AN trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội năm 2019.  

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng-an ninh của Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội  

  QPTĐ-Ngày 12-9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác giáo dục QP-AN Sở Giao thông-Vận tải thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn kiểm tra.  

Phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.  

Các tin bài cùng chuyên mục: