Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giáo dục  quốc phòng-an ninh (QP-AN)  trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai thực hiện hiệu quả,  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phong trào Đồng Khởi-Tiếng súng báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của chế độ Mỹ-Ngụy  

  QPTĐ-Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7/1954) có hiệu lực, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền. Ở miền Nam, Mỹ ra sức phá hoại Hiệp định, hất cẳng Pháp, thiết lập chính quyền Ngô Đình Diệm và quân đội tay sai. Chúng tiến hành nhiều cuộc thảm sát đẫm máu ở Cam Lộ, Hướng Điền, Chợ Được, Củ Chi, Mỏ Cày. Đồng thời, thực hiện biện pháp chiến lược mang tên “tố cộng, diệt cộng” nhằm loại...

Nơi sinh viên trải nghiệm cuộc sống của người chiến sĩ  

  QPTĐ-Là một bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trung tâm Giáo dục QP-AN (Trường Đại học...

60 năm Bác Hồ viết bài báo “Tết trồng cây”  

  QPTĐ-Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Tết trồng cây”, đăng trên báo Báo Nhân dân, số 2082, với bút danh Trần Lực. Với tầm nhìn chiến lược, Người đã phân tích ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua trồng cây “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Các tin bài cùng chuyên mục: