Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Quận Hoàng Mai: Giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào thực chất  

  QPTĐ-Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện...

Quận Thanh Xuân: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Quận Thanh Xuân có 11 phường và 152 tổ dân phố với hàng nghìn cán bộ, đảng viên. Đây vừa là đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, vừa là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này trên địa bàn. Do đó, quận yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, đảng viên...

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên  

  QPTĐ-Giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN), Trường Đại học Sư phạm Hà...

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên  

  QPTĐ-Những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) Trường Đại học Thể dục-Thể Thao (TDTT) Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên.  Đạt được kết quả trên là do Trung tâm luôn coi trọng việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, kiện toàn đội ngũ cán...

Các tin bài cùng chuyên mục: