Phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN trong thời kỳ mới  

  QPTĐ-Năm 2018, Hội đồng giáo dục QP-AN quận Đống Đa được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN. Đây là động lực để quận tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong những năm tiếp theo.  

Thanh niên xung phong ra đời và trưởng thành trong gian khó  

  QPTĐ-Đầu năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta chuyển sang giai đoạn mới, để phát huy vai trò xung kích của thanh niên đối với cuộc kháng chiến, Bác Hồ đã chủ trương thành lập Đội Thanh niên xung phong. Ngày 15/7/1950, theo Chỉ thị của Bác Hồ, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương họp mở rộng và giao cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam tổ...

Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) đã được huyện Mê Linh triển khai thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi...

Các tin bài cùng chuyên mục: