60 năm Bác Hồ viết bài báo “Tết trồng cây”  

  QPTĐ-Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Tết trồng cây”, đăng trên báo Báo Nhân dân, số 2082, với bút danh Trần Lực. Với tầm nhìn chiến lược, Người đã phân tích ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua trồng cây “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Quận Long Biên: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Xác định, giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN ) là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quận Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc...

Liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào trong kháng chiến  

  QPTĐ-Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945) và Chính phủ Lào Ít-xa-la (12/10/1945) là cơ sở đưa tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam-Lào lên tầm liên minh chiến đấu.  

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất  

  QPTĐ-Đồng chí Hoàng Văn Thụ, sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lao động cần cù và hiếu học tại thôn Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng bộ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng...

Các tin bài cùng chuyên mục: