Huyện Quốc Oai: Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-“Năm 2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) huyện Quốc Oai làm tốt chức năng tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN,  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực...

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh  

  QPTĐ-Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Xác định rõ vấn đề trên, trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội  đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn thành nền nếp, có chiều sâu...

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh  

  QPTĐ-Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giáo dục  quốc phòng-an ninh (QP-AN)  trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai thực hiện hiệu quả,  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phong trào Đồng Khởi-Tiếng súng báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của chế độ Mỹ-Ngụy  

  QPTĐ-Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7/1954) có hiệu lực, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền. Ở miền Nam, Mỹ ra sức phá hoại Hiệp định, hất cẳng Pháp, thiết lập chính quyền Ngô Đình Diệm và quân đội tay sai. Chúng tiến hành nhiều cuộc thảm sát đẫm máu ở Cam Lộ, Hướng Điền, Chợ Được, Củ Chi, Mỏ Cày. Đồng thời, thực hiện biện pháp chiến lược mang tên “tố cộng, diệt cộng” nhằm loại...

Các tin bài cùng chuyên mục: