Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Không cho phép xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

  QPTĐ-Năm mươi năm về trước (ngày 02-9-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nửa thế kỷ trôi qua nhưng những tư tưởng mà...

Vẫn là những trò lố của Đào Minh Quân  

  QPTĐ-Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức phản động do Đào Minh Quân tự phong “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa” cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền sống lưu vong ở nước ngoài thành lập nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Tỉnh táo để không tiếp tay cho thế lực thù địch  

  QPTĐ-Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nó được hình thành, hun đúc và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành sức mạnh vô cùng to lớn để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, chống đối, thông qua các chiêu trò cố tình lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để thực hiện những mưu đồ đen tối. Chúng thường lợi...

Không cho phép xuyên tạc về Cách mạng Tháng Tám năm 1945  

  QPTĐ-Cứ đến dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của dân tộc thì các lực lượng thù địch trong và ngoài nước lại tìm cách xuyên tạc, bóp méo lịch sử hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Những ngày này, trong khi cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc...

Các tin bài cùng chuyên mục: