Cảnh giác với âm mưu chống phá Đại hội Đảng các cấp  

  QPTĐ-Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Trước đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân này thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết...

Vị thế của Việt Nam bác bỏ mọi sự xuyên tạc  

  QPTĐ-Tối 7-6, Tại trụ sở Liên hợp quốc  ở New York (Mỹ), Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu bầu cao kỷ lục 192/193 phiếu. Việc Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 cho thấy vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên mặt trận thương mại, ngoại giao quốc tế cũng như...

Không để thế lực thù địch xuyên tạc phát biểu trên nghị trường  

  QPTĐ-Trong cả ngày 30 và buổi sáng 31-5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Nhìn chung, không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm...

Cảnh giác với âm mưu chống phá Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV  

  QPTĐ-Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Chính vì vậy, mỗi khi Quốc hội họp, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại ra sức chống phá.  

Các tin bài cùng chuyên mục: