Không để lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật  

  QPTĐ-Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng đã được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp...

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ  

  QPTĐ-Thời gian gần đây, trước những khó khăn, thử thách và tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật... gây bức xúc...

Việt Nam bảo đảm quyền tự do internet  

  QPTĐ-Trong những năm qua, nhất là khi internet phát triển, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước thường lợi dụng vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do internet để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mới đây nhất, ngày 5-11-2019, tổ chức Freedom House (Ngôi nhà tự do) có trụ sở chính...

Không có việc người bày tỏ chính kiến bị bắt giữ  

  QPTĐ-Trong những năm qua, mỗi khi các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam khởi tố, truy tố, xét xử các tội phạm xâm phạm về an ninh quốc gia, một số cơ quan, tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí, có cái nhìn lệch lạc về Việt Nam như: Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), Ngôi nhà Tự do (Freedom House), Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW)... liền chỉ trích, có những cáo buộc mang...

Các tin bài cùng chuyên mục: