Vẫn là cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí

  QPTĐ-Hằng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự cho mình cái quyền gọi là Báo cáo nhân quyền quốc gia, trong đó, có đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Như thường lệ, ngày 11/3/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố “Báo cáo nhân quyền quốc gia năm 2019”. Nội dung của báo cáo vẫn là một cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.  

Cảnh giác với tin giả và luận điệu chống phá đất nước  

  QPTĐ-Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực “chống dịch Covid-19 như chống giặc” và có được kết quả bước đầu thì trên không gian mạng xuất hiện không ít tin giả gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị cũng lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, chống phá...

Sự đồng hành và niềm tin của nhân dân là sức mạnh chiến thắng dịch bệnh  

  QPTĐ-Trong thời gian qua, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, gây hoang mang dư luận và kích động nhân dân, xuyên tạc biện pháp phòng chống của các cơ quan...

Việt Nam không né tránh vấn đề dân chủ, nhân quyền  

  QPTĐ-Nhiều năm qua, dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, một số tổ chức phi chính phủ thiếu thiện chí với Việt Nam đã có những đánh giá phiến diện, bóp méo sự thật, có tính chất kích động, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các tổ chức này được các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị tung hô như là cứu cánh của tự do, dân...

Các tin bài cùng chuyên mục: