Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác  

  QPTĐ-Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc. Qua 4 năm thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TSVM,...

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025  

  QPTĐ-Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hiện nay có 18 tổ chức Đảng trực thuộc gồm: 1 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (Đảng bộ Sư đoàn 301, có 8 Đảng bộ cơ sở); 17 Tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở; 3 chi bộ cơ sở); Toàn Đảng bộ có 2.081 đảng viên (chính thức 1.986; dự bị 95).

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025  

  QPTĐ-Trong những ngày qua, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ Quân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.   

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  

  QPTĐ-Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa bao trùm, chi phối các nội dung, giải pháp để xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có đủ năng lực quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách sâu sắc, nhạy bén trước diễn biến của tình hình, đề...

Các tin bài cùng chuyên mục: