Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Cách mạng Tháng Tám năm 1945-Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam  

  QPTĐ-Ngày 9/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Trong vòng 1 tuần lễ, Quân đội Xô Viết anh hùng đã tiêu diệt hoàn toàn 1 triệu quân Quan Đông thiện chiến của Nhật, giải phóng hoàn toàn vùng Đông Bắc Trung Quốc và miền Bắc Triều Tiên, buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Quân đội Nhật ở Đông Dương mất tinh thần, hoang mang, rệu rã. Chính...

Học và làm theo Bác bằng sự tự giác của cán bộ, nhân viên  

  QPTĐ-Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong cán bộ, nhân viên Trạm kiểm định số 02, Cục Kỹ thuật, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương  

  QPTĐ-Thủ đô Hà Nội - Trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương, Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Trong các giai đoạn cách mạng, Thủ đô Hà Nội trở thành nơi khởi phát, là quê hương của nhiều phong trào Thi đua...

Khi bộ đội về làng-Bài 3: Tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở  

  QPTĐ-Sau khi có Kết luận thanh tra 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội và Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25-4-2019 của Thanh tra Chính phủ, phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm đã tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, một số ít công dân ở Đồng Tâm cố tình không chịu thừa nhận sự thật, tiếp tục gây rối tại địa phương, chống phá các chính sách, pháp...

Các tin bài cùng chuyên mục: