Công tác Đảng - Công tác Chính trị

LLVT huyện Chương Mỹ: Thi đua thực chất, hiệu quả  

  QPTĐ-Năm 2019, Ban CHQS huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua  

  QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Thanh Xuân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua-khen thưởng. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ban CHQS quận thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ. Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang quận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ...

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”  

  QPTĐ-Trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949 đã đăng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng. Chính vì vậy, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị...

Phát huy tốt Quy chế dân chủ cơ sở  

  QPTĐ-Năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) chặt chẽ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Các tin bài cùng chuyên mục: