Đường lối chính trị đúng  

  QPTĐ-“Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”.  

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Quân sự quận Hai Bà Trưng  

  QPTĐ-Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Quân sự quận Hai Bà Trưng đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành động lực tinh thần to lớn để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ...

Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

  QPTĐ-Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục đạo đức lối sống, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, những năm qua, Đảng bộ Tiểu đoàn Thông tin 610 đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong...

Làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không  

  QPTĐ-“Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không”.  

Các tin bài cùng chuyên mục: