Hình ảnh tổng hợp

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Đón nhận Huân chương Anh dũng Hạng II của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Đón nhận Huân chương Anh dũng Hạng II của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Quân khu 2: Gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Tiếp Đoàn cán bộ Cục Bảo vệ nội bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cá

Cụm thi đua số 11 thành phố Hà Nội: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh, binh chủng năm 2016

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội

Bộ Tư lệnh Thủ đô Ký kết Quy chế phối hợp

UBND thành phố Hà Nội: Gặp mặt các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kết nghĩa với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH

HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH

HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Huấn luyện

Huấn luyện

Huấn luyện

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Quân đội

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Thi đua lập công trên thao trường

Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương