A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập, quán triệt các kết luận, quy định quan trọng của Trung ương

QPTĐ-Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ tri thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú truyền đạt 2 nội dung về: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa’”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Từ thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”. Đồng thời, phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó có việc phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế...

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định. Nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác tại từng ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hữu Thu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tập trung vào các khâu đột phá

Tập trung vào các khâu đột phá

Sáng 6-7, Đảng ủy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ